Welkom bij Spreeek

Een debat en dialooginitiatief van Haagse instellingen. Voor iedereen die mee wil praten en debatteren over actuele thema’s. Op meerdere Haagse locaties.

Binnenkort

Collectieve burgeractie in de wijk: een nieuwe maatschappelijke zuil?

Sinds tien jaar ontpoppen ze overal: wijkcoöperaties, dorpscollectieven - burgers die de handen ineen slaan om voor elkaar en hun omgeving te zorgen. Ze proberen de gaten op te vullen die markt en overheid laten vallen. Soms kleinschalig, bedoeld om mensen bij elkaar te brengen. Soms ambitieus en uit nood om de mantelzorg voor ouderen en wegvallende voorzieningen te organiseren. Wat zeggen deze collectieven ons? Zijn het scholen voor democratie, is het liefdadigheid, of pure politieke actie? Op 30 juni organiseert De Tussenruimte een gesprek over de opkomst van buurt- en wijkcollectieven.

Café Europa LIVE

De oorlog in Oekraïne heeft Europa voor grote uitdagingen gesteld. In deze speciale LIVE editie van Café Europa bespreken Annette van Soest en Mathieu Segers hoe de recente gebeurtenissen de EU radicaal zullen veranderen. En met Bob Deen, van Instituut Clingendael, praten ze over Europese defensie en onze relatie met Rusland.

Flexibele woningschil voor onze kwetsbare bewoners

De woningmarkt zit op slot, flexibiliteit ontbreekt. Voor iedereen is dit problematisch, maar dit treft kwetsbare bewoners extra hard. Denk aan statushouders of mensen die een ggz instelling kunnen verlaten en snel een woning nodig hebben. Bij gebrek daaraan blijven mensen noodgedwongen in instellingen of worden ze dak- of thuisloos. Individueel schrijnende gevallen en overbelasting van het zorgsysteem zijn het gevolg.

Spreeek - Den Haag in Debat
NL | EN