Just Peace Movie Night - BLUE CARBON

Ter ere van Earth Day organiseert Just Peace in samenwerking met Resilient Foundation een Just Peace filmavond! We vertonen de milieudocumentaire "Blue Carbon".

Deze film, geregisseerd door Nicolas Brown, volgt de voor een Grammy genomineerde DJ en milieutoxicoloog Jayda G. Deze film duikt in de wereld van Blue Carbon en haar vermogen om klimaatverandering aan te pakken. Het benadrukt de noodzaak om naar de natuur te luisteren en gemeenschappen in de frontlinie van klimaatverandering te ondersteunen.

De film laat zien hoe Blue Carbon ecosystemen "een verborgen held blijven in het wereldwijde discours over klimaatoplossingen". Desalniettemin, nu de interesse in en het aantal Blue Carbon compensatieprogramma's toeneemt, willen we door middel van onze discussie de mogelijke klimaat(on)rechtvaardigheden onderzoeken. Namelijk, de ethiek achter blue carbon credits en de mogelijke uitbuiting/empowerment van gemeenschappen in de frontlinie.

Just Peace Movie Nights zijn filmvoorstellingen en discussies over belangrijke en actuele onderwerpen in de wereld van vrede en gerechtigheid.

Tickets zijn gratis voor iedereen en te reserveren via de link.

Programma:

18:00 - Deuren open en registratie
18:30 - Welkom en introductie door moderator
18:35 - Filmvertoning van "BLUE Carbon
20:00 - Korte pauze
20:10 Gemodereerde discussie en Q&A met publiek en gastsprekers
21:00 - Netwerken en drankjes
21:30 - Einde evenement


-----------------------------------------

In honour of Earth Day, Just Peace in collaboration with Resilient Foundation will be hosting a Just Peace Movie Night! We will be screening the environmental documentary, “Blue Carbon.”

Directed by Nicolas Brown, this film follows Grammy Nominated DJ and environmental toxicologist, Jayda G. This film delved into the world of Blue Carbon and its capacity to tackle climate change. Emphasizing the need to listen to nature and support communities at the frontline to climate change.

Check out the trailer here!

The film highlights how blue carbon ecosystem remain "a hidden hero in the global discourse on climate solutions." Nonetheless, with the interest in and number of Blue Carbon offsetting schemes increasing, we wish to explore the possible climate (in)justices through our discussion. Namely, the ethics behind blue carbon credits and the possible exploitation/empowerment of frontline communities.

Just Peace Movie Nights are film screenings and discussions on important and current issues in the world of peace and justice.

Tickets are free to all and available to reserve via the link.

Programme:

18:00 – Doors open and registration
18:30 – Welcome and introduction by moderator
18:35 – Film Screening of “BLUE Carbon”
20:00 – Short break
20:10 Moderated discussion and Q&A with audience and guest speakers
21:00 – Networking and drinks
21:30 – Event ends

Sign up
Spreeek - Den Haag in Debat