Watermanlezing 2023

De Watermanlezing is een initiatief van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) en de Provincie Zuid-Holland. De lezing vindt jaarlijks plaats als eerbetoon aan dr. ir. Ronald E. Waterman, internationaal deskundige op waterbouwkundig, milieu- en civieltechnisch gebied.

'Water en bodem sturend. Hoe dan?'

Dit jaar vindt de Watermanlezing plaats in samenwerking met De Haagse Hogeschool. Minister Mark Harbers schreef in november 2022 dat water en bodem sturend zijn voor de inrichting van ons land: “Zodoende kunnen we in Nederland ook in de toekomst met een ander en grillig klimaat blijven leven, wonen en werken.”

De vraag is echter: hoe dan? Daarover gaat deze Watermanlezing met Mark Harbers (demissionair minister van infrastructuur en waterstaat) en Dieuwertje Wallaart (plaatsvervangend voorzitter Jonge Klimaatbeweging). Daarnaast is er een panelgesprek met Frank Groothuijse (professor omgevingsrecht), Rizal Sebastian (lector Future Urban Systems) en Jeannette Baljeu (gedeputeerde water en bodem).

Aanmelden
Spreeek - Den Haag in Debat