SDG Café Duurzaam ontwikkelingsdoel 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Waarom is dit belangrijk?

In een wereld waar meer dan de helft van de bevolking in steden leeft en dit aantal blijft groeien, moeten we actie ondernemen. Steden zijn niet alleen het epicentrum van verandering, maar ook van mogelijkheden. Tegelijkertijd brengen snelle stedelijke groei uitdagingen met zich mee, van milieuproblemen tot sociale ongelijkheid. Het is van essentieel belang dat we deze kwesties aanpakken en op zoek gaan naar oplossingen die steden inclusief, duurzaam en veerkrachtig maken.

Programma

14.30 Inloop.

15.00 Start van het Café

Welkom en onderlinge kennismaking. Presentatie van de dag: Thea Fierens.

Toelichting van het thema van het Cafe: de toekomstbestendige inclusieve veerkrachtige stad, met focus op toegang tot recht. Door Jos Walenkamp.

Keynote: The Hague Institute for Innovation of Law. Door Maurits van Barendrecht/Tim van den Berg.

Twee bijdragen over de toekomstbestendige stad vanuit de concrete praktijk en best practices, waarbij goed bestuur een sleutel is om iedereen toegang te geven tot recht. Deze bedragen worden geleverd door Renske Steenbergen, deputy director VNG International over goed bestuur als voorwaarde voor toegang tot recht en Antonio Frank, promovendus, over sloppenwijken in Luanda.

Pitches: Als je wilt pitchen over dit thema, omdat je een start-up hebt, of een project of plan of je bent op zoek naar samenwerking, geef je dan op bij Thea.Fierens@gmail.com

Discussie en dialoog: Dit kan uitmonden in een aantal adviezen die we willen meegeven aan bijvoorbeeld Buitenlandse Zaken, de SDG ambassadeur, justitie, VN etc. Hoe kunnen we inclusiviteit, toegang tot recht voor alle inwoners verbeteren en versnellen?

17.00 Netwerkborrel rondom de inleiders en pitchers van dit cafe. De gelegenheid om afspraken te maken met anderen, kennis te delen en het Cafe niet zonder date te verlaten.

18.00 Sluiting.

Aanmelden
Spreeek - Den Haag in Debat