STADgesprek: Leve de auto!

Het wordt steeds voller in de Haagse straten. De Haagse bevolking en het autobezit nemen toe, auto’s en fietsen worden steeds groter en pakketvervoer zal de komende jaren verdubbelen. Dit leidt ertoe dat we met z’n allen steeds vaker en langer in de binnenstedelijke file staan; dat de kans op ongelukken in nauwe straten toeneemt; een werkbus meer dan 150 meter van de klus moet parkeren; de rolstoelgebruiker de stoep bijna niet meer af kan. Oftewel de leefbaarheid en de veiligheid van de stad komen in het gedrang.

In het STADgesprek ‘Leve de auto!’ praten we over het autogebruik in auto-minnend Den Haag. Hoe kan de ontwikkeling van het autoverkeer de komende 20 jaar optimaal worden georganiseerd? Hoe kan er meer grip komen op het toenemende ruimtegebruik van de auto in de stad waarbij de negatieve effecten van deze groei voor de ‘noodzakelijke autogebruiker’ (o.a. aannemers, logistiek transport en zorgverleners) minimaal zijn. Met oog voor andere belangen, zoals: Voldoende ruimte en veiligheid voor voetgangers en fietsers, meer groen in de stad en speelruimte voor kinderen, minder fijnstof en een gezondere leefomgeving.

We verkennen tijdens het gesprek waar de botsende belangen zitten en zoeken naar hoe deze belangen letterlijk en figuurlijk ruimte kunnen krijgen.

Aanmelden
Spreeek - Den Haag in Debat