Persbijeenkomst over Kredietcorruptie

Daarin de volgende onderwerpen.

De huidige wetgeving, waaronder de verordeningen 2008/48/EG en 2014/17/EU, evenals de hierop gebaseerde Nederlandse wetten, zoals Burgerlijk Wetboek 7 Titel 2x, bevatten volgens BALANS23 grote fouten met betrekking tot de definities en gebruik van basisbegrippen zoals krediet en (debet)saldo. Deze fouten leiden volgens hen tot mis(ver)standen en hebben zeer grote gevolgen voor banken, burgers, bedrijven en de rechtspraak.

Een specifiek voorbeeld van de fouten geven ze betreft de behandeling van krediet en geldleningen, waarbij de wetgevers in de EU en Nederland en te veel advocaten, rechters, straf rechters, raadsheren, en officieren van justitie ten onrechte denken dat zowel een geldlening als een krediet, ongeacht de hoogte van het geleende bedrag, als schuld moet worden beschouwd. Dit kan resulteren in zeer onrechtmatige situaties waarbij kredietverstrekkers de volledige kredietlimiet plus rente en kosten kunnen opeisen, zelfs als een lager geldbedrag dan de kredietlimiet is geleend. Deze problemen spelen een rol bij onder andere creditcards, hypothecaire woonhuis leningen, roodstand en zakelijke kredieten.

Rabobank-klanten worden volgens BALANS23 al jaren doelbewust benadeeld door niet de uitstaande schuld, zoals is te zien in het debetsaldo, maar de kredietlimiet op te eisen als ware dat de schuld, waarbij Rabobank de gegevens in de officiële bankadministratie vernietigd, achterhoudt, manipuleert c.q. vervalst, opdat de hoogte van de schuld niet meer te bewijzen is bij de rechter. Erger nog, meldt BALANS23, in Nederland zijn er rechtszaken waarbij hierdoor zeer hoge financiële straffen en jarenlange gevangenisstraf is gegeven, en waarbij conclusies zijn getrokken die onmogelijk zijn. Voorbeelden van deze rechtszaken zullen besproken worden. Dit zijn zeer grote misstanden waar iedereen voor gewaarschuwd moet worden.

Daarnaast wil BALANS23 uw aandacht vestigen op aanstaande wetswijzigingen, met name de richtlijn EU 2021/2167, welke voor 30 december 2023 in de Nederlandse wet moet zijn vastgelegd. Deze wet biedt banken door gebrek aan kennis en vertaalfouten de mogelijkheid om kredieten over te dragen aan niet-banken, zowel binnen als buiten de EU, indien deze banken van mening zijn dat de kredieten niet renderen. (Dit moet namelijk zijn niet presteren, dus dat afspraken niet nagekomen worden en het moet zijn leningen, niet kredieten.)

Door deze wet kunnen langlopende woonhuis financieringen verkocht worden omdat banken vinden dat er niet genoeg op wordt verdiend, vanwege de lage en lang vastgezette renteafspraken met klanten.

Dit gaat leiden tot meer situaties waarin bankklanten geconfronteerd worden met schuldeisers buiten de traditionele bancaire sector zonder zorgplicht en dat klanten veel meer moeten terugbetalen dan de daadwerkelijke uitstaande schuld. En daarna moeten ze ook nog eens gaan herfinancieren bij een veel hogere rentestand.

Het gaat hier over grote mis(ver)standen en over honderden miljarden euro’s aan kredieten en leningen. Indien deze wetgevende koers niet wordt gecorrigeerd, dreigt een nog groter probleem met zeer aanzienlijke gevolgen voor klanten van banken. Daarom vraagt BALANS23 uw aandacht voor dit belangrijke vraagstuk.

De ontvangst begint om 15:00 en de persconferentie zelf zal om 15:30 uur aanvangen, met een verwachte eindtijd rond 17:00 uur. Na afloop zal er een drankje klaar staan.

Praktische informatie

U kunt zich aanmelden via deze link

Datum: 7 maart 2024

Ontvangst:15.00 uur

Aanvangstijd: 15:30 uur

Einde: 17:00 uur

LET OP: Bent u aangemeld en geen Poorter (lid Nieuwspoort), dan raden wij u aan zich vooraf aan te melden via deze link voor toegang tot Nieuwspoort in het Tweede Kamergebouw. Neem altijd een legitimatiebewijs mee!

Aanmelden
Spreeek - Den Haag in Debat