AI en mensenwerk: balanceren tussen kansen en risico's

AI gaat snel. Het is iedere sector aangeraden dit thema te agenderen.

Welke Europese wettelijke kaders zijn in de maak? Toont onderzoek aan hoe AI kan worden toegepast? En hoe om te gaan met vooroordelen en inclusiviteit binnen bedrijven en instellingen? Inter-Focus Intercultureel Expertisecentrum heeft de AI-handschoen opgepakt. Een evenement inclusief een netwerkborrel wordt aangeboden voor vragen die er leven. Wat zijn de kansen bij inzet van AI? Welke risico's kleven eraan? Hoe kunnen we AI verantwoord inzetten bij publieke partijen?

Kim van Sparrentak, Europarlementariër, indiener AI-act

Shervin Nekuue, Senior Adviseur Diversiteit & Inclusie Ministerie SZW

Gert-Jan Mijnen, Hoofd Personenschade Nationale Nederlanden.

Marianne Schaaphok, Consultant Responsible A.I. TNO Sciences Delft

De middag wordt gemodereerd door Reint Rengers, Arbeidsdeskundige en afgesloten door Leyla De Mos, Directrice www.Inter-Focus.nl

Praktisch informatie namiddag 27 november 2023

Inloop/broodjes 12.15 uur

Welkom 12.50 uur

Aanvang 13.00 uur

Koffiepauze 14.30 uur

Netwerkborrel 16.30 uur

Einde 17.45 uur

Expert doelgroepen: HR-managers, arbeidsdeskundigen, personenschade experts werkzaam bij verzekeraars of als belangenbehartiger voor slachtoffers, letselschade-advocaten.

Accreditatie is aangevraagd voor het NIVRE en de NVvA. Letselschade-advocaten kunnen zelf op de hun bekende wijze conform de NOvA PO-punten aanvragen met het bewijs van deelname. Bewijs van deelname wordt later toegezonden.

Beleidsmaker doelgroepen:

Ministerie EZK (verantwoordelijke voor technologische innovatie en digitalisering, incl. A.I.)

Ministerie SZW (arbeid, inclusie en arbeidsmarktbeleid)

Ministerie JenV (privacy kwesties, juridische aspecten van technologie)

Ministerie BZK (diversiteit en inclusie in de overheid en publieke diensten)

Ministerie van OCW (onderwijs en diversiteitsthema's)

Kaartverkoop €125 excl. btw via Eventbrite. Aanmelden kan tot uiterlijk 17 november, evenals kosteloos annuleren. Na 17 november brengen wij €25 annuleringskosten in rekening. Annuleren kan alleen via event@inter-focus.nl, restitutie vindt plaats na het event.

Aanmelden
Spreeek - Den Haag in Debat