Verkiezingsdebat water

Deze zevende WaterPoort op 6 november 2023 is het Verkiezingsdebat water en staat in het teken van Waterkwaliteit.

Nog steeds komen er veel te veel schadelijke stoffen in het Nederlandse oppervlaktewater terecht. Denk hierbij aan zeer zorgwekkende stoffen zoals PFAS. Maar ook medicijnresten, microplastics, bestrijdingsmiddelen en meststoffen vervuilen ons water. Pas wanneer deze stoffen minder of helemaal niet meer in het water terechtkomen, kan de waterkwaliteit in Nederland echt verbeteren.

In verschillende debatten gaan (kandidaat-)Kamerleden met elkaar in gesprek over industriële lozingen, de doelen van de Kaderrichtlijn Water en het aanpakken van medicijnresten in water.

Tot nu toe hebben de volgende sprekers toegezegd deel te nemen aan dit debat:

Erik Haverkort, VVD Tweede Kamer, o.a. milieuwoordvoerder

Tjeerd de Groot, D66 Tweede Kamer, o.a. waterwoordvoerder

Paulien Pistor, algemeen directeur drinkwaterbedrijf PWN

Pieter Grinwis, ChristenUnie Tweede Kamer, o.a. milieu- en waterwoordvoerder

Geert Gabriëls, kandidaat-Kamerlid GroenLinks-PvdA

Mario Jacobs, dijkgraaf Waterschap Aa en Maas

Eva van Esch, PvdD Tweede Kamer

Henk van der Wind, kandidaat-Kamerlid SGP

Uiteraard zijn ook andere partijen aanwezig, maar op dit moment is nog niet duidelijk welke (kandidaat-)Kamerleden vanuit BBB, SP, CDA en NSC zullen deelnemen.

Praktische informatie:

Maandag 6 november 2023

Inloop: 16.30 uur

Start: 17.00 uur

Einde: 18.30 uur

U kunt zich aanmelden via deze link. Daarnaast dient u zich voor toegang tot Nieuwspoort in het Kamergebouw nog aan te melden via deze link. Legitimatie verplicht!

WaterPoort wordt georganiseerd door Unie van Waterschappen en Vewin

Aanmelden
Spreeek - Den Haag in Debat