Debat | Viering 175 jaar Grondwet

Door de jaren heen is de Grondwet meerdere malen gewijzigd. Zo werden recentelijk handicap en seksuele gerichtheid toegevoegd aan de discriminatiegronden die vallen onder artikel 1 Grondwet.

Naast de gronden die specifiek zijn opgenomen bepaalt artikel 1 Grondwet dat discriminatie ‘op welke grond dan ook’ niet is toegestaan. Waarom wordt het dan toch wenselijk gevonden om de gronden waarop discriminatie verboden is verder te specificeren? Heeft een dergelijke wijziging bijvoorbeeld veel betekenis voor of een duidelijke uitwerking in de praktijk? En wat zijn de argumenten voor en tegen het steeds verder uitbreiden van artikel 1 Grondwet eigenlijk precies? Dit is het vraagstuk waarover sprekers vanuit verschillende disciplines tijdens het debat zullen discussiëren.

Panel

Ashley Terlouw (hoogleraar Rechtssociologie, Radboud Universiteit Nijmegen) verzorgt de wetenschappelijke inleiding van het debat. Vervolgens gaat een panel bestaande uit Terlouw, Kirsten van den Hul (voormalig Tweede Kamerlid, PvdA), Caspar van den Berg (Eerste Kamerlid, VVD) en Hendrik-Jan Talsma (Eerste Kamerlid, ChristenUnie) met elkaar in gesprek onder leiding van moderator Mark Kranenburg.

Aanmelden
Spreeek - Den Haag in Debat