Waterpoort: Water voor welvaart

Tussen 17.00 en 18.00 uur gaan we met elkaar en met Tweede Kamerleden in debat over toekomstbestendig (drink)waterbeheer. Onder leiding van gespreksleider Maarten Bouwhuis gaan de waterwoordvoerders van diverse partijen en overige deskundigen met elkaar in debat over actuele (drink)waterthema’s, zoals:

Hoe gaan we om met de toenemende vraag naar drinkwater? En hoe zorgen we ervoor dat iedereen wordt voorzien van het juiste water voor het juiste gebruik? En hoe gaat het nieuwe kabinet om met de plannen van drinkwaterbesparing?

De volgende sprekers zijn vooralsnog te gast:

- Ines Kostić, waterwoordvoerder Partij voor de Dieren Tweede Kamer

- Geert Gabriëls, waterwoordvoerder GroenLinks-PvdA Tweede Kamer

- Wim Drossaert, directeur drinkwaterbedrijf Dunea

- Mariska van Dalen, director strategic environmental Lamb Weston

- Martijn Dadema, portefeuillehouder drinkwater IPO/gedeputeerde provincie Overijssel

- Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW

- Pieter Litjens, voorzitter Vewin

Praktische informatie

Datum: maandag 24 juni 2024

Inloop: 16.30 uur 

Start programma: 17.00 uur

Borrel: 18.00 uur

Gezien wij een hoge opkomst voor deze bijeenkomst verwachten, hanteren we een aanmelding op volgorde van binnenkomst. Aanmelden kan via: Vewin (spotler.com)

Aanmelden
Spreeek - Den Haag in Debat