Aanmelden als Spreeeker

Spreeek kent op dit moment 10 partners. Maar Spreeek is er voor iedereen. Wil jij je ook aanmelden als partner, neem dan gerust contact op.

Voorwaarden voor partners

De oprichters willen zoveel mogelijk instellingen bij Spreeek betrekken. We hanteren daarvoor een paar spelregels:

 1. Partnerorganisaties van Spreeek zijn maatschappelijk geëngageerd, zetten zich in voor het maatschappelijke en culturele belang en onderschrijven strategische uitgangspunten en doelstellingen van Streek.
 2. Alle partners committeren zich aan de voorwaarden van Spreeek, zoals vastgelegd in dit document.
 3. Alle partners realiseren zich dat deelname een wederkerig karakter heeft: er wordt geen “dienst afgenomen”, maar een samenwerking aangegaan. Geven en nemen dus.
 4. Deelnemers organiseren hun activiteit(en) in Den Haag of één van de directe buurgemeenten van deze stad.
 5. De op Spreeek aangekondigde activiteit is openbaar toegankelijk (bij kaartverkoop betekent dit dat iedereen een kaartje mag kopen).
 6. De activiteit omvat een interactief element over een maatschappelijk onderwerp.
 7. Spreeek-partners streven naar een inclusief gesprek. Weg van polarisatie, via oprechte nieuwsgierigheid naar inspiratie, informatie. En met een open houding voor een andere mening of een nieuw perspectief.
 8. Alle partners dragen financieel bij aan Spreeek.
 9. Alle partners zetten zich in voor promotie van activiteiten die op het platform staan.

Wil jij je ook aanmelden als partner, neem dan gerust contact op met spreeek@emma.nl.

Partnershipmodel

Spreeek kent 3 “soorten” partners. De initiatiefnemers stellen het partnerbeleid vast en het bestuur zorgt voor een jaarlijkse evaluatie van dat beleid.

Hoofdspreeekers

Hoofdspreeekers zijn de initiatiefnemers van Spreeek die bijdragen aan de ontwikkeling en realisatie van Spreeek in 2021. Daarnaast nodigen we andere partijen uit om ook Hoofdspreeeker te worden.

 • Hoofdspreeekers dragen financieel meer bij en krijgen extra invloed:
  • Zij bepalen samen de strategische koers en operationele uitgangspunten van de stichting. Hoofdspreeekers bepalen bijvoorbeeld de uitgelichte thema’s van Spreeek.
  • Uit hun midden wordt het bestuur gevormd.
 • Deze bijdrage stelt hoofdspreeekers ook in staat om per jaar 5 kleinere organisaties of initiatieven via een “endorsement” (“co-branding”?) aan Spreeek te laten deelnemen. Dit zijn organisaties die samen met de bewuste hoofdspreeeker of in de locatie van de founding partner een activiteit houden die aan de voorwaarden van Spreeek voldoet. De activiteit komt op Spreeek te staan, op conto van de Hoofdspreeeker. Voor een additionele bijdrage is het mogelijk meer endorsements in te kopen.
 • Hoofdspreeekers draaien volledig mee in de operatie van Spreeek.
 • Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) heeft een hoofdspreeeker extra invloed: een dubbele stem.
 • De bijdrage van een hoofdspreeeker voor 2022 is gesteld op € 2.000,-

Spreeekers

Het basispartnerniveau is Spreeeker. Een Spreeeker:

 • Draait (net als Hoofdspreeekers) volledig mee in de operatie van Spreeek. Denk aan: deelname aan het marketing- en communicatieoverleg, toegang tot de ALV.
 • Alle Spreeekers dragen uiteraard financieel bij. Deze bijdrage is voor 2022 vastgesteld op € 975,-.

Gastspreeekers

Spreeek streeft naar een zo inclusief en compleet mogelijk overzicht van het aanbod aan debat en dialooginitiatieven. We realiseren ons dat niet elke organisatie het zich financieel kan veroorloven om als (hoofd-)Spreeeker aan te sluiten. Daarom hebben we ook gastspreeekers. Dit zijn:

 • organisaties met een eenmalig karakter of evenement;
 • organisaties met weinig financiële draagkracht (bijvoorbeeld vrijwilligersinitiatieven).

Gastspreeekers dragen bij volgens het principe “pay as you can”. Dit bekijken we individueel. 

Spreeek - Den Haag in Debat