Stroom Den Haag

Stroom Den Haag verbindt kunst en samenleving. Kunst stimuleert de verbeelding en verrijkt het denken over maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken.

Events georganiseerd door Stroom Den Haag

Wat leert psychisch lijden ons? Psychiater Jim van Os

De vraag naar psychische hulp groeit al jaren. Het systeem heeft ons aangeleerd dat het daarbij altijd om ziekte gaat. Maar dat hoeft niet zo te zijn, stelt hoogleraar Psychiatrie Jim van Os. De DSM-diagnoses zijn volgens hem vaak beperkend. Hij pleit daarom voor een nieuwe kijk op psychisch lijden, diagnose en behandeling. Niet de hulpverlener of het systeem stelt vast wat het probleem is, maar de waarheid wordt in overleg met de hulpvrager en zijn omgeving gevonden. Autonomie van de patiënt en gelijkwaardigheid zijn hierbij sleutelbegrippen.

Spreeek - Den Haag in Debat